Anarchistyczna biblioteka we Wrocławiu -
TytułGender i ekonomia opiekiAutorred. Ewa Charkiewicz i Anna Zachorowska MazurkiewiczWydanoWarszawa : Think Tank Feministyczny 2009
Status:Zapytaj mailowo lub przez fb Temat3. NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJAEdition1ISBN978-83-925209-4-8Numer250/03TypeksiążkaDescription
Opieka, rozumiana jako instytucje i praca opiekuńcza i reprodukcyjna jest niezbędna, aby jednostka mogła przeżyć i się rozwijać. Bez tej pracy, którą w większości wykonują kobiety, społeczeństwo zniknęłoby w ciągu jednego pokolenia. Chociaż praca opiekuńcza zaspokaja szeroko rozumiane potrzeby społeczne i przyczynia się do dochodu narodowego, to nie jest traktowana jako aktywność ekonomiczna. Do polityki opieka wchodzi co najwyżej jako kwestia godzenia pracy zawodowej z zajmowaniem się dziećmi czy jako element domowej wojny płci o to, kto wykona prace domowe. W tej książce ujmujemy opiekę jako fundament, na którym nie tylko opiera się rodzina, ale także rynek, państwo i kultura. Książka Gender i ekonomia opieki jest zbiorem tekstów z feministycznej krytyki społecznej, w tym z ekonomii, filozofii, socjologii, nauk politycznych podejmujących krytyczne analizy opieki i reprodukcji społecznej w kontekście neoliberalnej restrukturyzacji, reform ochrony zdrowia, migracji, i kryzysu finansowego. Autorki ugruntowują swoje analizy w doświadczeniach kobiet z Polski, Norwegii, Italii, Holandii, Chile, Argentyny, Brazylii, Azji Południowo-Wschodniej i z Kanady, oraz pokazują związki między tymi doświadczeniami a przemianami politycznymi w skali makro, w tym także jak ruch kobiet odpowiadał na reprywatyzację opieki. Szczególne miejsce w książce zajmują rozdziały dotyczące polskich pielęgniarek. Rama ekonomii opieki jest przydatna nie tylko do krytycznej analizy. Feministyczna etyka opieki może być także punktem wyjścia do wyobrażenia sobie innego państwa, rynku i społeczeństwa, gdzie obowiązek wzajemnej opieki jest fundamentem, na którym opierają się relacje interpersonalne czy międzygatunkowe (ludzie - zwierzęta - przyroda) jak i stosunki i instytucje społeczne. Dyskusje takie jak w książce Gender i ekonomia opieki i na naszym portalu oferują alternatywny język i siatkę pojeciową, aby inaczej rozmawiać o tym jak polityka, w tym polityka gospodarcza wpływa na nasze życie i konstruować alternatywne ścieżki rozwoju. (opis ze strony Think Tanku Feministycznego ww.ekologiasztuka.pl)
Słowa klucze

EKONOMIA FEMINIZM GENDER KRYTYKA SPOŁECZNA


491 Items Matched.
Result Page:<<<
of 33
>>>

1.Czytanki dla robotników sztuki
redakcja Katarzyna Chmielewska, Kuba Szreder, Tomasz Żukowski
Numer: 0002/
3.Drogi wolności
Jean Paul Sartre
Numer: 0004/08
4.Szkice sceptyczne
Bertrand Russell
Numer: 0005/01
7.Nowoczesność i tożsamość.
Anthony Giddens
Numer: 0008/03
8.Tyrania wyboru
Renata Salecl
Numer: 0009/03
9.Szkice z dziejów anarchizmu
Piotr Laskowski
Numer: 0010/09
10.Nasi okupanci
Tadeusz Żeleński
Numer: 0011/03
12.Kapitalizm, niewola i pragnienie. Marks i Spinoza
Frederic Lordon
Numer: 0013/03
14.Artyści, wariaci, anarchiści. Opowieść o gdańskiej alternatywie lat 80tych.
Krzysztof Skiba, Jarosław Janiszewski, Paweł Konjo Konnak
Numer: 0014/07
15.Goodbye mr Socializm
Antonio Negri
Numer: 0015/03
Result Page:<<<
of 33
>>>