REGULAMIN WOLNEJ BIBLIOTEKI

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszystkie osoby posiadające Kartę Czytelnika.
 2. Posiadanie Karty Czytelnika jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem.
 3. Karta Czytelnika zawiera numer czytelnika. Jest wydawana bezpłatnie, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. Za zgubienie Karty i wydanie duplikatu wnosi się opłatę 15 zł.
 4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób posługujących się jego Kartą Czytelnika.
 5. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 6. Katalog, regulamin i inne dokumenty Wolnej Biblioteki są dostępne na stronie internetowej wolnabiblioteka.pl
 7. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 8. Jednorazowo można wypożyczyć sześć pozycji na okres 30 dni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych pozycji na prośbę czytelnika osobistą lub mailową.
 9. Można prosić o zarezerwowanie niedostępnej (wypożyczonej) pozycji osobiście lub mailowo.
 10. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, należy zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza, lub zapłacić jej równowartość.
 11. W przypadku spóźnienia się z oddaniem materiałów naliczana będzie kara 5zł/ za każdy rozpoczęty tydzień po terminie zwrotu.
 12. Każda chętna osoba może, po uzgodnieniu z obsługą Wolnej Biblioteki, przekazać własne materiały do zbioru Wolnej Biblioteki.
 13. Wszelkie uwagi można wysyłać na maila bibliotekarz@wolnabiblioteka.pl, lub składać w formie pisemnej do pracowników biblioteki.