Esp abajo

Poniedziałek 04.10.2021r.
Godz. 18:00
Klub Firlej
ul. Grabiszyńska 56
Wrocław/Polska/Europa/Ziemia

Zaprosili nas Zapatyści.
My zaprosiliśmy Zapatystów.
Zapatystki zaprosiły was.
Wy zaprosiłyście Zapatystki.

„Tam, blisko i daleko od naszych ziem i naszych niebios, jednak ktoś jest. Kobieta, mężczyzna, osoba niebinarna, grupa, kolektyw, organizacja, ruch, rdzenna społeczność, dzielnica, ulica, osada, dom, pokój. A w najmniejszym, najbardziej zapomnianym i oddalonym rogu znajduje się osoba, która mówi NIE [PODDAM SIĘ].
Która mówi to cichutko, tak że ledwie ją słychać.
Która to wykrzykuje, żyje i umiera z tym słowem na ustach.
Buntuje się i stawia opór.
Ktoś.
Trzeba go szukać. Trzeba ją znaleźć. Trzeba go wysłuchać. Trzeba się o niej dowiedzieć. […]

Spotkanie, dialog, wymiana pomysłów, doświadczeń, analiz i ocen wśród tych z nas, którzy są zaangażowani, od różnych koncepcji i w różnych dziedzinach, w walkę o życie.
Następnie, każdy pójdzie dalej we własnym kierunku albo i nie. Ale wiedza o tym, co jest inne, jest również częścią naszej walki i naszego zaangażowania, naszego człowieczeństwa.”

Zapraszamy osoby aktywistyczne, antykapitalistyczne, anarchistyczne, wolnościowe, osoby buntujące się, działające i obserwujące do rozmowy z przedstawicielxami ruchu zapatystowskiego, które przyjechały do Europy w Podróży Dla Życia.

Kim są Zapatystki i Zapatyści wyjaśnia kolektyw Fuegro:
W 1994 meksykańscy Indianie i Indianki, zwani Zapatystami (od nazwiska historycznego chłopskiego rewolucjonisty Emiliano Zapaty), powstali zbrojnie przeciw neoliberalnemu wyzyskowi, którego ofiarą padali nie tylko oni sami, ale wszyscy ubodzy i wykluczeni. Zorganizowali się w Zapatystowską Armię Wyzwolenia Narodowego (EZLN), by móc lepiej koordynować swe partyzanckie działania. „Ubieramy kominiarki, by być lepiej widocznymi” – mówią i to zdanie najlepiej opisuje ich walkę. Przechodząc od rewolucyjnej przemocy, przetykanej poezją, do praktycznej realizacji zasad autonomii, pomocy wzajemnej i demokracji bezpośredniej, tworzą i pokazują realne alternatywy dla kapitalizmu i hierarchicznej władzy. Zapatyści wszelkie decyzje podejmują wspólnie, nie ma wśród nich przywódców czy autorytetów – stawiają na współpracę, nie rywalizację.

Prosimy uważnie przeczytać wytyczne w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2:W pomieszczeniach obowiązuje nakaz noszenia maseczek w prawidłowy sposób. Goście proszą, aby w wydarzeniu brały udział wyłącznie osoby z aktualnym paszportem covidowym (zaszczepione, po chorobie lub z aktualnym testem negatywnym.). Goście proszą, aby nic im nie podawać i utrzymywać dystans 1,5 m.Osoby nie spełniające tych wymogów zachęcamy do zostania w domach i oglądania relacji na żywo.

_

Lunes, 4 octubre 2021, 18h

Klub Firlej 

calle Grabiszyńska 56

Breslavia/Polonia/Europa/Planeta Tierra

Los Zapatistas nos invitaron

Nosotros invitamos a los Zapatistas

Las Zapatistas les invitaron a ustedes.

Ustedes invitaron a las Zapatistas.

“Allá, cerca y lejos de nuestros suelos y cielos, hay alguien.  Una mujer, un hombre, unoa otroa, un grupo, un colectivo, una organización, un movimiento, un pueblo originario, un barrio, una calle, un poblado, una casa, una habitación.  En el rincón más pequeño, más olvidado, más lejano, hay alguien que dice “NO”.  
Que lo dice quedo, que apenas se oye, que lo grita, que lo vive y lo muere.  Y se rebela y resiste. Alguien.  Hay que buscarle.  Hay que encontrarle.  Hay que escucharle.  Hay que aprenderle.
Después, cada quien seguirá su camino o no.  Mirar y escuchar lo otro tal vez nos ayudará o no en nuestro paso.  Pero conocer lo diferente, es también parte de nuestra lucha y de nuestro empeño, de nuestra humanidad.”

A todas las personas activistas, anticapitalistas, anarquistas, defensoras de libertad, rebeldes, las personas que actúan y observan – las invitamos a participar en el debate con les representantes del movimiento Zapatista que vinieron en el viaje por la vida: Salida de La Extemporánea a Europa.

El colectivo Fuegro nos explica quienes son les Zapatistas:                En el 1994 un grupo de indigenas de México, denominados Zapatistas (en memoria a Emiliano Zapata, el líder de la revolución campesina) tomaron las armas y se levantaron en contra de la explotación neoliberal que afectaba no solo a elles, pero además a toda la población pobre y excluida.Para coordinarse mejor en sus acciones guerrilleras se organizaron como el Ejercito Zapatista de la Liberación Nacional (EZLN).”Ponemos las pasamontañas para ser más visibles”, dicen. Esta frase es la que mejor define su lucha.

Desde el uso revolucionario de fuerza, atravesada por la poesía, hasta la encarnación de los principios de la autonomía y democracia directa, crean y meuestran las alternativas reales al capitalismo y al poder jerárquico.

Les Zapatistes toman todas sus decisiones conjuntamente, no tienen ningún gobernante ni caudillo, prefieren la colaboración a la competición.

Categories:

Tags:

No responses yet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *