U świtu państwa polskiego w latach 30. i 40. XI w. miało miejsce antyfeudalne powstanie chłopskie połączone z próbą powrotu czy też raczej zachowania rodzimych wierzeń słowiańskich. Było to pierwsze na ziemiach polskich potwierdzone w kilku niezależnych źródłach wystąpienie klas ludowych (wolnych chłopów, służebników, smardów i niewolników) przeciw tzw. klasom wyższym (możnym i przedstawicielom Kościoła). Porażka tego ludowo-pogańskiego ruchu miała zarówno bezpośrednie, jak i dalekosiężne skutki dla grup podporządkowanych stanowiących zdecydowaną większość ówczesnego i późniejszego społeczeństwa polskiego. Pamięć społeczna tych wydarzeń jednakże nie tylko w naszych czasach, ale także wcześniej, w kolejno następujących po sobie teraźniejszościach, była (i jest) marginalna. Czy w kontekście pojawienia się w ciągu ostatnich kilku lat różnorodnych rewizjonistycznych dyskursów dotyczących chłopskiej przeszłości, dziedzictwa i kultury (tzw. zwrot ludowy) jest szansa, by pamięć ta stała się pamięcią bardziej żywą? O tym m.in. opowie nam Jan Wasiewicz, autor książki Pamięć – chłopi – bunt. Transdyscyplinarne badania nad chłopskim dziedzictwem. Historia pamięci pierwszego powstania ludowego na ziemiach polskich.Bio:

JAN WASIEWICZ (ur. 1973), doktor nauk humanistycznych, filozof i transdyscyplinarny badacz pamięci, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, wykładowca filozofii i etyki na tamtejszej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego oraz semiotyki w Collegium Da Vinci. Zajmuje się obecnością chłopskiego dziedzictwa w polskiej pamięci zbiorowej i kulturowej. Na ten temat opublikował kilkanaście artykułów oraz dwie książki Pamięć-chłopi-bunt. Transdyscyplinarne badania nad chłopskim dziedzictwem. Historia pamięci pierwszego powstania ludowego na ziemiach polskich (2021). oraz Wóz Drzymałów pod szwedzkim zaborem. Transdyscyplinarne badania pamięcioznawcze nad chłopskim dziedzictwem. Księgi wtóre (2023). Jest także autorem dwóch prac poświęconych szeroko rozumianej problematyce nihilizmu: Oblicza nicości. Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku (2010) oraz Między nicością a boskością. Z rozważań wokół nihilizmu, sztuki, podmiotowości, pamięci i religii (2021, e-book).

Data i czas: 

wtorek, 28 Marzec, 2023 – 18:00 do 20:00

Categories:

Tags:

No responses yet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *