Tekst oryginalny: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2023/11/02/tercera-parte-deni/ Dziękujemy za tłumaczenie Lluvia. Część 3. Dení Nieżyjący już SupMarcos powiadał, że przyczyn […]