Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie o to, skąd wziął się historyczny faszyzm i czy mechanizmy podobne do tych, które stały za jego wyłonieniem się, nie działają również dziś. Wiązały się one z napięciami, jakie rodzi kapitalistyczna i mieszczańska nowoczesność, zatem w tej mierze, w jakiej nasz świat nadal kształtowany jest przez te napięcia, niebezpieczeństwo albo możliwości faszyzmu wciąż się nad nim unosi. Wielowymiarowy (ekonomiczny, polityczny i ekologiczny) kryzys sprawia, że możliwość ta staje się jeszcze bardziej namacalna. Co więcej, już dziś zachodzą wielorakie procesy faszyzacji, również tam gdzie jeszcze nie ma (i może nigdy nie będzie) faszyzmu rozumianego jako reżim polityczny.

Michał Herer – filozof, autor tekstów o myśli krytycznej i kulturze współczesnej, w tym książek Gilles Deleuze. Struktury – Maszyny – Kreacje (2006), Filozofia aktualności (2012), Pochwała przyjaźni (2017) i Skąd ten faszyzm? (2024). Tłumacz m. in. Foucaulta, Deleuze’a, Althussera i Theweleita.

Dostępność architektoniczna: lokal znajduje się na parterze, brak schodów, jeden stopień do wejścia, toaleta nieprzystosowana dla osób na wózkach.
Zapraszamy!

11.05.2024r.
godz. 16:30
Wolna Biblioteka
ul. Księcia Witolda 78, Wrocław

Categories:

Tags:

No responses yet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *