REGULAMIN WOLNEJ BIBLIOTEKI

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszystkie osoby posiadające Kartę Czytelnika, którą zakłada bibliotekarz. Jest ona przechowywana w Bibliotece.
 2. Posiadanie Karty Czytelnika jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem.
 3. Karta Czytelnika zawiera numer czytelnika. Jest wydawana bezpłatnie, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.
 4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 5. Katalog, regulamin i inne dokumenty Wolnej Biblioteki są dostępne na stronie internetowej wolnabiblioteka.pl
 6. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 7. Jednorazowo można wypożyczyć sześć pozycji na okres 30 dni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych pozycji na prośbę czytelnika osobistą lub mailową.
 8. Można prosić o zarezerwowanie niedostępnej (wypożyczonej) pozycji osobiście lub mailowo.
 9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, należy zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza, lub zapłacić jej równowartość.
 10. W przypadku spóźnienia się z oddaniem materiałów naliczana będzie kara 5zł/ za każdy rozpoczęty tydzień po terminie zwrotu.
 11. Każda chętna osoba może, po uzgodnieniu z obsługą Wolnej Biblioteki, przekazać własne materiały do zbioru Wolnej Biblioteki.
 12. Wszelkie uwagi można wysyłać na maila bibliotekarz@wolnabiblioteka.pl, lub składać w formie pisemnej do pracowników biblioteki.